1

شاخص بورس بیش از 24 هزار واحد افزایش یافت

به گزارش صدای تجارت، شاخص هم وزن بورس نیز با رشد 9 هزار و 540 واحدی در سطح 438 هزار و 409 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 306 واحد بالا آمد و در سطح 21 هزار و 396 واحد قرار گرفت.