به نام پروردگار عزت آفرین

کارکرد رسانه ها در عصر کنونی توانسته به عنوان یک اصل راهبردی، نقشی محوری در تعاملات اقتصادی داشته باشد و به عنوان بخش انکارناپذیر اقتصاد، نقشی مهم تر از پول را در دنیای تجارت ایفا کند. بر این باوریم اگر نقدینگی فعال اقتصادی را تشویق به سرمایه گذاری در یک کسب وکار می کند، رسانه پویا؛ یک جهان را ترغیب می کند تا محصول این سرمایه گذار را خریداری کنند.
پایگاه خبری صدای تجارت با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 85987 با مشی انعکاس اخبار واقعی اقتصاد ایران و جهان(به صورت چندرسانه ای) و رویکردی مبتنی بر نگاه حمایتی از ارکان مختلف بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان در حالی آغار به کار می کند که رسالت آن بر این دو پایه استوار است که هراس و دلهره را در حریم فعالیت های رسانه ای خود راه نخواهد داد و در حرکات نادرست و دروغین مشارکت نخواهد کرد.
رسانه فوق تعلق و وابستگی به هیچ نهاد، سازمان و گروهی ندارد و تحریریه آن از کارشناسان و خبرنگاران متخصص در حوزه اقتصادی تشکیل شده است.

صدای تجارت؛ حامی تحول در اقتصاد و رسانه شماست. با ما همراه باشید.

فهرست